ANSATTE

SKJEMA

GALLERI

FILM/MUSIKK

Trygghet, trivsel og omsorg

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonnummer og adresser

Kanutten SFO - Våland skole

Schivesgt.21

4010 Stavanger

Norway

Telefon 0047 51 53 86 20

Direktenr. 1. kl. 926 95 880

Direktenr. 2. kl. 930 19 205

Direktenr. 3. kl. 954 38 788

Direktenr. 4. kl. 976 36 551

E-post: Se bunnen av siden

Linker til andre sider

 

 

 

 

 

Kanutten SFO har i dag 23 ansatte og 3 lærlinger.

 

Personalet er fordelt på fire avdelinger.

 

For å oppnå et godt arbeidsmiljø har vi bevisst valgt å satse på en sammensetning av personer med variert bakgrunn, utdannelse, samt en jevn kjønnsfordeling. Dette er viktige elementer for arbeidet vi utfører til daglig.

 

 

 

 
Copyright ® 2019 kanuttensfo.com
E-post: kanuttensfo@stavanger.kommune.no

HJEM

MÅNEDENS INFO

HANDLINGSPLAN

AKTIVITETSPLAN

UKEPLAN

PÅMELDING